• Най-новите IQ тестове, съставени от специалисти
  • Всеки, направил теста, получава сертификат с името и нивото на своето IQ
  • Тестът има 30 въпроса и отнема 30 минути
  • Винаги амо един отговор е правилен
IQ тест за числова интелигентност Тест, който проверява Вашите математически способности Започнете IQ тест