• Τα πιο καινούργια τεστ νοημοσύνης ετοιμάζονται από ειδήμονες
  • Κάθε εξεταζόμενες παραλαμβάνει πιστοποιητικό με το όνομα και τον αριθμό του IQ του
  • Το τεστ έχει 30 ερωτήσεις και δεν κρατάει πάνω από 30 λεπτά
  • Μόνο μία απάντηση είναι πάντα σωστή
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη τεστ για να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στα μαθηματικά Ξεκινήστε το τεστ νοημοσύνης