Συνολικόςαριθμός τεστ
6.447.563 άτομα
Πλήθοςτεστ σήμερα
209 άτομα
Ο σημερινόςυψηλότερος δείκτης νοημοσύνης
157 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 8.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη Τεστ, το οποίο δοκιμάζει τις μαθηματικές σας ικανότητες