Συνολικόςαριθμός τεστ
6.583.439 άτομα
Πλήθοςτεστ σήμερα
133 άτομα
Ο σημερινόςυψηλότερος δείκτης νοημοσύνης
154 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 8.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
Τεστ νοημοσύνης για αριθμητική νοημοσύνη Τεστ, το οποίο δοκιμάζει τις μαθηματικές σας ικανότητες