• Najnowsze testy IQ zestawione przez specjalistów
  • Każda testowana osoba otrzymuje certyfikat z nazwiskiem i wartością swojego IQ
  • Test ma 30 pytań i zajmie maksymalnie 30 minut
  • Prawidłowa jest zawsze tylko jedna odpowiedź
Test IQ inteligencji numerycznej Test IQ inteligencji numerycznej do sprawdzenia zdolności matematycznych Rozpocząć test IQ